Zakres Usług

Prawo cywilne / Postępowanie cywilne

W dziedzinie prawa cywilnego / postępowania cywilnego Kancelaria Prawna Piotr Poźniak LL.M. zajmuje się m.in.:
  •  prowadzeniem negocjacji mających na celu zawarcie ugody / uczestnictwem w negocjacjach mających na celu zawarcie ugody
  • reprezentowaniem przed właściwym sądem w postępowaniu pojednawczym
  • przygotowaniem i wniesieniem powództwa (wszczęcie i prowadzenie procesu w celu zasądzenia należnego świadczenia)
  • wszczęciem postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zasądzonej należności
  • uzyskaniem Europejskiego Nakazu Zapłaty (ENZ) w celu dochodzenia należnej wierzytelności od zagranicznego kontrahenta
  • podjęciem czynności w celu uzyskania Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego (ETE)
  • ustanowieniem służebności przesyłu oraz dochodzeniem roszczeń związanych z napowietrznymi oraz podziemnymi liniami przesyłowymi
  • prawem spadkowym

nota prawna | pliki cookies i polityka prywatności | impressum | kontakt

© Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. - Pl. Pocztowy 3/5, 65-305 Zielona Góra