Doradztwo prawne Niemcy

Doradztwo prawne i wsparcie działalności na terenie Republiki Federalnej Niemiec

Kancelaria Prawna Piotr Poźniak LL.M. zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia / zawieszenia działalności gospodarczej oraz dochodzenia i egzekucji roszczeń na terenie Republiki Federalnej Niemiec od niemieckich dłużników.

Doradztwo prawne i dochodzenie roszczeń na terenie Niemiec dotyczy i obejmuje m.in.:
1.  prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie ugody z niemieckim kontrahentem
2.  reprezentowania przed właściwym niemieckim sądem powszechnym w postępowaniu pojednawczym
3.  wszczęcia i prowadzenia procesu w celu zasądzenia należnego świadczenia od niemieckiego kontrahenta
4.  wszczęcia postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zasądzonej od niemieckiego kontrahenta należności
5.  uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty (ENZ) w celu dochodzenia należnej wierzytelności od niemieckiego kontrahenta
6.  podjęcia czynności w celu uzyskania Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego (ETE)

Roszczenia obejmują należności m.in. z umów, aktów notarialnych, stosunków pracy i odszkodowań.

Ponadto wspieramy doradztwem prawnym naszych Klientów w wybranych aspektach stosowania prawa niemieckiego.

nota prawna | pliki cookies i polityka prywatności | impressum | kontakt

© Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. - Pl. Pocztowy 3/5, 65-305 Zielona Góra