Zakres Usług

Prawo gospodarcze i umowy (handlowe / korporacyjne)

W dziedzinie prawa gospodarczego (handlowego / korporacyjnego) Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. zajmuje się m.in.:
 • sporządzaniem wezwań do zapłaty
 • przygotowaniem i wnoszeniem powództw o zasądzenie / zaniechanie / ustalenie
 • wszczynaniem postępowań egzekucyjnych mających na celu wyegzekwowanie od dłużnika zasądzonej należności
 • uzyskaniem Europejskiego Nakazu Zapłaty (ENZ) w celu dochodzenia należnej wierzytelności od zagranicznego kontrahenta
 • podjęciem czynności w celu uzyskania Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego (ETE)
 • rejestracją spółek (osobowych / kapitałowych)
 • zmianami w umowach spółek (osobowych / kapitałowych)
 • obniżaniem / podwyższaniem kapitału zakładowego w spółkach
 • przygotowaniem i wniesieniem pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały i wyłączenie wspólnika
 • przekształcaniem i łączeniem spółek (transakcje m&a)
 • likwidacją spółek
 • przygotowywaniem uchwał i sprawozdań zarządu / rady nadzorczej / zgromadzenia wspólników spółki
 • przygotowywaniem regulaminów
 • przygotowywaniem umów cywilno-prawnych
 • weryfikacją umów handlowych lub poszczególnych jej zapisów

nota prawna | pliki cookies i polityka prywatności | impressum | kontakt

© Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. - Pl. Pocztowy 3/5, 65-305 Zielona Góra