ugody mediacja spory

Ugodowe rozwiązywanie sporów (mediacja)

Celem ugodowego rozwiązywania sporów (inaczej mediacji) jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację. Z tego powodu mediację stosuje się w celu załagodzenia lub wygaszenia sporu istniejącego między stronami, co jest tym łatwiejsze do osiągnięcia, że osoby dotychczas pozostające w konflikcie są równouprawnionymi partnerami w rozmowie. To z kolei ułatwia w znaczący sposób poszukiwanie rozwiązania związanego z istniejącym sporem bądź konfliktem. Co ważne - nikt nie może narzucać stronom sposobu rozwiązania sporu, ponieważ to same strony są odpowiedzialne za wynik mediacji.

Co niesie ze sobą ugodowe rozwiązywanie sporów (mediacja)?
zwiększenie gwarancji trwałego usunięcia konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami
wypracowanie akceptowalnego dla stron rozwiązania problemu, dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań
możliwość decydowania przez strony o ostatecznym wyniku prowadzonych rozmów
gwarancja równorzędnej pozycji dla wszystkich stron konfliktu lub sporu
skrócenie okresu trwania postępowania sądowego
zmniejszenie kosztów związanych z postępowaniem sądowym

nota prawna | pliki cookies i polityka prywatności | impressum | kontakt

© Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. - Pl. Pocztowy 3/5, 65-305 Zielona Góra