monitoring pracowników

Zmiany w CV i monitoringu

Dodano: Dodano w: prawo pracy, przedsiębiorcy

W sobotę 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa wdrażająca unijne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Ustawa ta nowelizuje kodeks pracy, określając na nowo zakres dozwolonego gromadzenia i przetwarzania danych kandydatów i zatrudnionych już pracowników. Poza nielicznymi wyjątkami nie […]

roszczenia w pozwie

Roszczenia dodatkowe dochodzone pozwem

Dodano: Dodano w: dochodzenie roszczeń, postępowanie cywilne, przedsiębiorcy

Wielu przedsiębiorców nie jest świadomych, że obok należności głównej dochodzonej od dłużnika przysługuje im jeszcze prawo dochodzenia dodatkowych roszczeń związanych z dochodzoną należnością. Wspomniane roszczenia przysługują jednak tylko w sprawach między przedsiębiorcami tj. podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. W poniższym wpisie […]

Freistellungsbescheinigung

Freistellungsbescheinigung – co to jest i jak je uzyskać?

Dodano: Dodano w: podatki, prawo niemieckie, przedsiębiorcy

Zgodnie z niemiecką ustawą o podatku dochodowym (niem. Einkommensteuergesetz) każda usługa budowlana na terenie Republiki Federalnej Niemiec, której odbiorcą (zleceniodawcą) jest przedsiębiorca podlega specjalnemu opodatkowaniu (niem. Bauabzugsteuer). Przez usługę budowlaną (robotę budowlaną) rozumie się każde działanie związane ze wznoszeniem, utrzymaniem, […]