Zakres Usług

Prawo pracy

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. świadczy doradztwo prawne w zakresie indywidualnego prawa pracy. Specjalizacja obejmuje ponadto legalizację pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce oraz Republice Federalnej Niemiec. Kancelaria prowadzi także spory sądowe z zakresu prawa pracy przed sądami wszystkich instancji, na terenie Polski.
Swoim klientom Kancelaria oferuje pomoc na każdym etapie prowadzonej działalności, dostarczając rozwiązań, zapewniających nie tylko pełne bezpieczeństwo prawne, ale także osiągnięcie zamierzonych celów biznesowych.
Kancelaria dostarcza rozwiązania kompleksowe, uwzględniające nie tylko kwestie pracownicze, ale także związane z nimi zagadnienia prawa cywilnego, korporacyjnego, podatkowego czy karnego.

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. kompleksowo doradza i aktywnie wspiera swoich Klientów w następujących obszarach:
 • struktury zatrudnienia, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, m.in. negocjacje, zatrudnianie kadry menedżerskiej i kluczowych pracowników oraz tzw. „trudne zwolnienia” pracowników wysokiego szczebla i pracowników chronionych
 • nietypowe (elastyczne) formy zatrudnienia, m.in. praca tymczasowa, umowy cywilnoprawne
 • spory sądowe przed sądami wszystkich instancji na terenie Polski i negocjacje ugodowe w sprawach prawa pracy, m.in. mobbingu, dyskryminacji, wypadków przy pracy, roszczeń pracowniczych wynikających z rozwiązywania umów o pracę, pakietów socjalnych etc.
 • zarządzanie ryzykiem, m.in. due diligence, forensic audits, postępowania wyjaśniające z elementami karnymi w przypadku naruszeń pracowników
 • mobbing, ochrona dóbr osobistych
 • dyskryminacja w zatrudnieniu i stosunkach cywilnoprawnych (członkowie zarządu, zleceniobiorcy), w tym w szczególności w zakresie wynagradzania i prawa do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
 • wypadki przy pracy, m.in. postępowanie powypadkowe, zarządzanie ryzykiem i roszczenia pracowników
 • prowadzenie sporów z właściwymi organami w zakresie legalności pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce
 • kontrole Państwowej Inspekcji Pracy
 • delegowanie pracowników na rynek niemiecki

nota prawna | pliki cookies i polityka prywatności | impressum | kontakt

© Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. - Pl. Pocztowy 3/5, 65-305 Zielona Góra