Zakres Usług

Obsługa korporacyjna spółek

Obsługa korporacyjna spółek

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. świadczy doradztwo prawne w zakresie obsługi korporacyjnej spółek osobowych oraz (tzn. spółek jawnych, partnerskich, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych) spółek kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnych).

Obsługa korporacyjna spółek obejmuje m.in.:

 • przygotowywanie projektów umów / statutów dla spółek osobowych (do których zalicza się spółki jawne, partnerskie, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne) oraz spółek kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych)
 • analizy umowy / statutów spółek handlowych oraz ich zmian
 • rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
 • sporządzanie całej dokumentacji związanej z zamknięciem roku obrotowego przez spółkę
 • przygotowywanie uchwał oraz pozostałej dokumentacji, jak również reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy podczas Zgromadzeń Wspólników oraz Walnych Zgromadzeń
 • przygotowywanie uchwał, zapewnienie zgodności działania spółek osobowych bądź kapitałowych z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz aktami założycielskimi
 • podwyższanie kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych poprzez wniesienie wkładów pieniężnych bądź niepieniężnych (znaków towarowych, nieruchomości, know-how)
 • obniżanie kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych
 • umarzanie udziałów oraz akcji
 • sporządzanie regulaminów zarządów oraz rad nadzorczych
 • świadczenie doradztwa prawnego w zakresie zatrudnienia członków zarządu spółki (uchwały, umowy o pracę, kontrakty menadżerskie)
 • rejestrację wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
 • sporządzanie opinii oraz analiz prawnych
 • rozwiązywanie oraz likwidację spółek
 • ochronę interesów wspólników, wsparcie prawne w zakresie istniejących konfliktów między wspólnikami spółki, mediację oraz reprezentowanie wspólników bądź członków zarządu na etapie sądowym

nota prawna | pliki cookies i polityka prywatności | impressum | kontakt

© Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. - Pl. Pocztowy 3/5, 65-305 Zielona Góra