Zakres Usług

Prawo imigracyjne

Prawo imigracyjne w Polsce

Z uwagi na postępująca globalizację i związany z tym przepływ kapitału, usług oraz osób coraz więcej zagranicznych firm decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. O ile podmioty oraz osoby z innych krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie mają większych problemów z pobytem na terenie Polski oraz świadczeniem pracy w Polsce, o tyle cudzoziemcy z tzw. państw trzecich muszą spełnić szereg wymogów w celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy. Ponadto zezwolenie na pobyt czasowy często jest powiązane z zezwoleniem na wykonywanie pracy. Obowiązujące w Polsce prawo imigracyjne stawia wiele warunków formalnych pozwalających zalegalizować pobyt i pracę.

Prawo imigracyjne w praktyce

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. z siedzibą w Zielonej Górze świadczy doradztwo i usługi prawne w zakresie szeroko pojętego prawa imigracyjnego. Obejmują one w szczególności:

  • przygotowanie całości dokumentacji niezbędnej dla uzyskania zezwolenia na pracę lub pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  • występowanie przez właściwymi Urzędami Wojewódzkimi, Powiatowymi Urzędami Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym oraz Strażą Graniczną
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla Powiatowych Urzędów Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędu Skarbowego
  • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie prawa migracyjnego
  • doradztwo prawne we wszczętych i toczących się postępowaniach dot. zezwoleń na pracę lub pobyt na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

nota prawna | pliki cookies i polityka prywatności | impressum | kontakt

© Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. - Pl. Pocztowy 3/5, 65-305 Zielona Góra