Zakres Usług

Postępowania upadłościowe

Postępowania upadłościowe przedsiębiorców

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. świadczy pomoc prawną w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacji zadłużenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Kancelaria Prawna obsługuje nie tylko transakcje (w których jedna ze stron może być zagrożona upadłością albo już być w stanie niewypłacalności) czy sam proces wszczęcia i prowadzenia postępowania upadłościowego. Doradzamy również, jak prowadzić postępowania krajowe oraz te, które wywierają skutki transgraniczne. Dotyczy to zarówno postępowań pre-insolwencyjnych mających zapobiec niewypłacalności, jak i postępowań upadłościowych.

Pomoc prawną Kancelaria świadczy zarówno na rzecz dłużników krajowych i zagranicznych (głównie w sytuacjach, gdy dochodzi do trudności w terminowym zaspokajaniu należności), jak i na rzecz wierzycieli dochodzących swoich roszczeń od dłużników będących w zwłoce, wobec których powinno się rozpocząć postępowanie upadłościowe albo którzy zdecydowali się podjąć rokowania ze swoimi wierzycielami.

Usługi Kancelarii prawnej obejmują doradztwo i reprezentację klientów na wszystkich etapach postępowania upadłościowego lub naprawczego.

Do typowych usług w zakresie postępowania upadłościowego należy:

 • reprezentowanie interesów wierzycieli albo dłużników w trakcie postępowań upadłościowych lub naprawczych
 • ustalanie warunków prawnych restrukturyzacji zadłużenia przed ogłoszeniem i po ogłoszeniu upadłości lub w ramach postępowania naprawczego
 • restrukturyzacja zabezpieczeń udzielonych przez dłużnika zagrożonego upadłością
 • negocjowanie i sporządzanie umów typu standstill
 • ocena skuteczności zawartych umów i wynikających z nich skutków w przypadku upadłości
 • pomoc prawna przy zabezpieczeniu interesów stron na wypadek upadłości dłużnika
 • pomoc prawna przy badaniu stanu niewypłacalności oraz ewentualnych możliwości wszczęcia postępowania naprawczego
 • zgłaszanie wierzytelności
 • prowadzenie spraw dotyczących wyłączenia majątku osoby trzeciej z masy upadłości
 • negocjowanie i zawieranie umów z syndykami i likwidatorami
 • obrona władz spółek przed skutkami wynikającymi ze zwłoki w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości

nota prawna | pliki cookies i polityka prywatności | impressum | kontakt

© Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. - Pl. Pocztowy 3/5, 65-305 Zielona Góra