Zakres Usług

Prawo nowoczesnych technologii

Prawo nowoczesnych technologii

Od kilkunastu lat nowoczesne technologie wywierają coraz większy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Wszechobecne smartfony, laptopy czy internet mobilny to tylko część otaczającej nas tzw. nowoczesnej technologii, bez której nie do pomyślenia byłoby prowadzenie działalności gospodarczej, czy chociażby codzienna komunikacja. Ponadto tempo oraz częstotliwość wprowadzanych zmian w zakresie nowoczesnych technologii powodują, iż nie tylko przedsiębiorcy, ale również ustawodawca nie nadąża z aktualizacją obowiązujących w tym zakresie przepisów. Z tego powodu obsługa prawna wydaje się w niektórych sytuacjach wręcz nieodzowna - pozwala bowiem zaoszczędzić nie tylko czas i środki finansowe, ale przede wszystkim umożliwia poświęcenie i skoncentrowanie się na istotnych aspektach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Prawo nowoczesnych technologii w Polsce

Obsługa prawna w zakresie nowoczesnych technologii na terenie Polski koncentruje się w większości przypadków na obsłudze projektów technologicznych i nowych modelów biznesowych w zakresie umów wdrożeniowych i SLA, kontraktów outsourcingowych i cloudowych (Iaas / PaaS / SaaS), jak również audycie oraz interpretacji umów licencyjnych oraz tworzenia modeli zarządzania IT od strony prawnej. W tych aspektach nieodzowne jest wsparcie przy sporządzaniu oraz negocjowaniu umów, udział w nadzorze ich realizacji.

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. świadczy usługi w zakresie nowoczesnych technologii, tj.:

  • sporządzenia i negocjacji umów IT, w tym umów  na wdrożenie systemów informatycznych, umów dotyczących oprogramowania komputerowego, umów outsourcingowych, umów dotyczących utrzymania i serwisu oprogramowania i systemów IT
  • sporządzanie i weryfikację przez uczestników umów licencji, umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich, umów na wdrożenie systemów informatycznych, umów utrzymaniowych (in. umów serwisowych), regulaminów serwisów internetowych
  • prawnych aspektów związanych z handlem elektronicznym (tj. sposobem i rodzajami zawieranych umów, aukcjami internetowymi, ochroną konsumentów, obsługą sklepów internetowych) oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
  • prawnych aspektów e-marketingu oraz e –promocji
  • ochrony danych osobowych w projektach IT
  • postępowań o zamówienia publiczne w zakresie IT (np. zamówienia systemów informatycznych, usług informatycznych)

nota prawna | pliki cookies i polityka prywatności | impressum | kontakt

© Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. - Pl. Pocztowy 3/5, 65-305 Zielona Góra