Zakres Usług

Prawo nowoczesnych technologii

Prawo nowoczesnych technologii w Polsce

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie tzw. nowoczesnych technologii, tj.:

  • sporządzenia i negocjacji umów IT, w tym umów  na wdrożenie systemów informatycznych, umów dotyczących oprogramowania komputerowego, umów outsourcingowych, umów dotyczących utrzymania i serwisu oprogramowania i systemów IT
  • sporządzanie i weryfikację przez uczestników umów licencji, umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich, umów na wdrożenie systemów informatycznych, umów utrzymaniowych (in. umów serwisowych), regulaminów serwisów internetowych
  • prawnych aspektów związanych z handlem elektronicznym (tj. sposobem i rodzajami zawieranych umów, aukcjami internetowymi, ochroną konsumentów, obsługą sklepów internetowych) oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
  • prawnych aspektów e-marketingu oraz e –promocji
  • ochrony danych osobowych w projektach IT
  • postępowań o zamówienia publiczne w zakresie IT (np. zamówienia systemów informatycznych, usług informatycznych)

nota prawna | pliki cookies i polityka prywatności | impressum | kontakt

© Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. - Pl. Pocztowy 3/5, 65-305 Zielona Góra