Zakres Usług

Kredyty indeksowane frankiem szwajcarskim (CHF)

Problematyka kredytów indeksowanych frankiem szwajcarskim (CHF)

Jako Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. wspieramy i doradzamy prawnie swoim Klientom w problematyce związanej z tzw. kredytami frankowi (CHF). Kredyty frankowe były przez długi czas udzielane przez większość banków w Polsce. Nasze doradztwo prawne w tym zakresie obejmuje analizę dokumentacji kredytowej, przedstawienie skutków związanych z występowaniem klauzul abuzywnych w podpisanej umowie oraz wyliczenie ewentualnej nadpłaty kredytu frankowego. Na dalszym etapie reprezentujemy Klientów przed bankami oraz w ewentualnych procesach sądowych.

Doradzamy prawnie naszym Klientom zarówno przy kredytach frankowych indeksowanych jak i denominowanych.

Prezentowana przez nas w procesach sądowych argumentacja jest spójna zarówno ze stanowiskiem Rzecznika Finansowego jak i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Raport Rzecznika znajdą Państwo tutaj, natomiast z przykładowym istotnym poglądem Prezesa UOKiK mogą Państwo zapoznać się tutaj.

Wskazać należy, iż coraz więcej wyroków w sprawach "kredytów frankowych" zapada obecnie zgodnie z wolą i oczekiwaniami frankowiczów. Jak podał dziennik Rzeczpospolita w swoim wydaniu z dnia 19 września 2019 r. większość procesów sądowych jest obecnie przegrywana przez banki. Wiele wyroków w sprawach wygrywanych przez kredytobiorców jest już także prawomocnych.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w "sprawach frankowych" w latach  2014 - 2017 było niespójne i bardzo często odbiegało od wypracowanej przez lata linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z tego powodu wiele wyroków Sądu Najwyższego spotykało się ze słuszną krytyką prawników i organizacji dbających o prawa konsumentów.

Zaznaczyć jednak należy, iż w wydanej w dniu 20 czerwca 2018 r. uchwale (sygn. akt III CZP 29/17) Sąd Najwyższy orzekł, że legalność postanowień umowy kredytowej bada się na chwilę jej zawarcia. Oznacza to, iż nie bada się sposobu wykonywania umowy kredytowej przez bank, a to właśnie w obszarze wykonywania umowy banki poszukiwały sposobu na uniknięcie skutków nieuczciwego kształtowania umów. W roku 2019 Sąd Najwyższy wydał również 2 bardzo orzeczenia (wyrok z dnia 4 kwietnia 2019 r., sygn. akt III CSK 159/17; wyrok z dnia 9 maja 2019 r., sygn. akt I CSK 242/18), w których jednoznacznie opowiedział się po stronie kredytobiorców. W sierpniu 2019 r. również Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego opublikowało obszerną tj. liczącą ponad 500 stron publikację, w której poparto stanowisko opowiadające się za ochroną kredytobiorców.

nota prawna | pliki cookies i polityka prywatności | impressum | kontakt

© Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. - Pl. Pocztowy 3/5, 65-305 Zielona Góra