Zakres Usług

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej odgrywa coraz istotniejszą rolę w prowadzeniu działalności gospodarczej czy to w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy też spółki - tworzone treści, czy też rozwiązania stanowią coraz częściej jeden z najcenniejszych składników majątkowych przedsiębiorstwa, decydujące o ich wartości oraz pozycji rynkowej. Zatem skuteczna ochrona w tym zakresie, jak również przeciwdziałanie skutkom potencjalnych naruszeń jest nieodzownym elementem otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej.

Ochrona własności intelektualnej

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. wspiera i świadczy usługi doradcze z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej. Prawa te - mające charakter niematerialny (patenty, utwory bądź znaki towarowe) oraz intelektualny (wzory przemysłowe), zyskują obecnie na coraz większym znaczeniu w profesjonalnym obrocie gospodarczym i nie tylko. Często bowiem przesądzają o sukcesie rynkowym i ekonomicznym danego przedsiębiorstwa, czy też przedsięwzięcia ekonomicznego.

Pomoc prawna Kancelarii w zakresie praw własności intelektualnej skupia się na nabywaniu tychże praw, obrotu i korzystania z nich, a także podejmowania określonych prawem czynności związanych z ich szeroko pojętą ochroną.  Kancelaria świadczy również usługi w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, która może uzupełniać ochronę poszczególnych praw własności intelektualnej, a także stanowić odrębną podstawę prawną ochrony interesów przedsiębiorców.

nota prawna | pliki cookies i polityka prywatności | impressum | kontakt

© Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Poźniak LL.M. - Pl. Pocztowy 3/5, 65-305 Zielona Góra