Przeciwdziałanie „kradzieży spółek”

przeciwdziałanie kradzieży spółek -spółki rejestr KRS zmiany

Pojęcie „kradzieży spółek”

07.04.2022 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowelizacja przepisów ma na celu skuteczniejszą walkę z procederem zwanym „kradzieżą spółek” polegającym na zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian na podstawie sfałszowanych dokumentów. Zmiany te dotyczą najczęściej reprezentacji spółki (tj. członków zarządu / prokurentów spółki) i prowadzą de facto do przejęcia reprezentacji spółki bez wiedzy jej wspólników oraz prawidłowo powołanych członków zarządu.

Zapobieganie nieautoryzowanym zmianom w KRS

Zapobieganie procederowi „kradzieży spółek” ma służyć newsletter KRS, który będzie automatycznie rozsyłany e-mailem zainteresowanym podmiotom i będzie informował o takich zdarzeniach jak zarejestrowanie sprawy czy dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Newsletter będzie zawierał jedynie podstawowe informacje, które na co dzień są publicznie dostępne w rejestrze przedsiębiorców.

Wejście w życie przepisów zapobiegającym „kradzieżom spółek”

Nowelizacja została uchwalona przez Sejm w dniu 07.04.2022 r. – teraz trafi do Senatu. Przewiduje się, że zmiany wejdą w życie 21.06.2022 r.


W przypadku jakichkolwiek pytań w kwestiach związanych ze zmianami w spółkach zgłaszanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail kontakt@kancelaria-pozniak.pl lub pod numerem telefonu +48 665 246 969.

przeciwdziałanie kradzieży spółek