frankowicze pozew banki

Specjalny wydział do spraw frankowych

Od 1 kwietnia 2021 r. w warszawskim Sądzie Okręgowym funkcjonuje nowy wydział, który będzie orzekał wyłącznie w sprawach związanych z umowami kredytowymi, które są indeksowane bądź denominowane walutą obcą. Sprawami frankowiczów początkowo ma zajmować się 15 – 16 sędziów, jednak […]