Specjalny wydział do spraw frankowych

frankowicze pozew banki

Od 1 kwietnia 2021 r. w warszawskim Sądzie Okręgowym funkcjonuje nowy wydział, który będzie orzekał wyłącznie w sprawach związanych z umowami kredytowymi, które są indeksowane bądź denominowane walutą obcą.

Sprawami frankowiczów początkowo ma zajmować się 15 – 16 sędziów, jednak spodziewany jest wzrost ich liczby z uwagi na spodziewaną uchwałę Sądu Najwyższego (więcej informacji: uchwała sądu najwyższego w sprawie kredytów frankowych). Obecnie Sąd Okręgowy w Warszawie prowadzi ponad 21 tysięcy spraw, w tym 435 postępowań jako sąd II instancji (tj. sąd odwoławczy).

Od chwili wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w październiku 2019 r. orzeczenia w sprawie p. Dziubak (sprawa prowadzona pod numerem sprawy C-260/18) polskie sądy odnotowują gwałtowny wzrost spraw związanych z kredytami frankowymi. W przypadku wydania przez Sąd Najwyższy uchwały po myśli frankowiczów pozwów frankowych będzie jeszcze więcej, co może de facto sparaliżować pracę sądów.

Podkreślić jednocześnie należy, iż w spodziewanej uchwale Sądu Najwyższego najważniejsze będzie przede wszystkim uzasadnienie, które nie wiadomo jednak kiedy zostanie upublicznione. Dlaczego akurat uzasadnienie? Wskazać należy, iż Sąd Najwyższy wielu istotnych sprawach nie zajmuje jednoznacznego stanowiska sygnalizując jednocześnie alternatywne rozwiązania danej kwestii czy wskazuje, iż o rozstrzygnięciu decydują okoliczności danej sprawy.

Większość prawników nie ma wątpliwości, iż uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego sprawi, że wielu kredytobiorców, tak jak po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie państwa Dziubak, zdecyduje się na drogę sądową. Uchwała w dużym stopniu powinna uporządkować dotychczasową wiedzę oraz praktykę orzeczniczą.


W przypadku jakichkolwiek pytań w sprawach związanych z kredytami frankowymi zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail kontakt@kancelaria-pozniak.pl lub pod numerem telefonu +48 665 246 969.