Numer rejestrowy w BDO – podmioty zobowiązane, dokumenty i kary

BDO odpady numer rejestrowy

Podstawowa wiedza o BDO.

W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć tematykę związaną z numerem rejestrowym w systemie BDO. W tym krótkim wpisie chciałbym udzielić odpowiedzi na takie podstawowe pytania jak:

 1. czym jest numer rejestrowy?
 2. kto nadaje numer rejestrowy?
 3. kto podlega pod obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach?
 4. na których dokumentach należy umieszczać numer rejestrowy?
 5. na których dokumentach nie trzeba umieszczać numeru rejestrowego?
 6. jaka grozi kara za brak umieszczenia numeru rejestrowego na dokumentach?

W przypadku zarejestrowania się w systemie BDO, marszałek danego województwa – dokonując wpisu w rejestrze – nadaje wnioskującemu podmiotowi indywidualny numer rejestrowy BDO i zawiadamia o tym przedsiębiorcę.

Należy zaznaczyć, że w przypadku posiadania kilku miejsc działalności, każdą z nich należy osobno dodać do systemu BDO, zaś numer rejestrowy pozostanie ten sam dla jednego podmiotu. We wniosku rejestrowym (bądź też aktualizacyjnym), w tabeli w dziale XII, należy wypełnić dane wszystkich miejsc prowadzenia działalności, w których będą wytwarzane odpady.

Od momentu otrzymania indywidualnego numeru (tj. numeru rejestrowego), jesteśmy prawnie zobligowani do posługiwania się nim, w szczególności jeśli dany podmiot:

 1. wprowadza sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz jest autoryzowanym przedstawicielem,
 2. wprowadza baterie lub akumulatory,
 3. wprowadza pojazdy,
 4. jest producentem, importerem i wewnątrzwspólnotowym nabywcą opakowań,
 5. wprowadza na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 6. wprowadza na terytorium kraju opony,
 7. wprowadza na terytorium kraju oleje smarowe.

Wskazać należy, że ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), nie określa zbyt precyzyjnie na jakich konkretnie dokumentach powinien znaleźć się numer rejestrowy.

Art. 63. ustawy o odpadach stanowi, że „podmiot, o którym mowa w art. 57 ust. 1 jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.” Przepis ten jest na tyle ogólny, że warto posłużyć się zaleceniem dostępnym na stronie bdo.mos.gov.pl, co do stosowania numeru rejestrowego na dokumentach takich jak:

 1. faktury VAT,
 2. paragony fiskalne,
 3. umowy kupna-sprzedaży,
 4. sprawozdania,
 5. karty przekazania odpadów,
 6. karty ewidencji odpadów.

Warto w tym momencie dodać, że nie należy umieszczać numeru rejestrowego na wszystkich dokumentach w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Mowa tutaj na przykład o:

 1. dokumentach kadrowych,
 2. dokumentach administracyjnych,
 3. dokumentach wewnętrznych,
 4. dokumentach przekazywanych do urzędu skarbowego lub ZUS,
 5. pozostałych dokumentach nie związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą objętą wpisem do rejestru BDO,

 

Czy podmiot może otrzymać karę za brak umieszczenia numeru rejestrowego na dokumentach?Tak – taka kara może zostać nałożona. Stanowi o tym art. 194 ust. 5a wspomnianej ustawy o odpadach, zgodnie z którym „administracyjną karę pieniężną wymierza się za: nie umieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 63.” Za brak wpisanego numeru rejestrowego, przedsiębiorcy grozi kara wynosząca minimum 1 000,00 złotych. Przedmiotowa kara jest jednak w zdecydowanej większości przypadków znacznie wyższa (nawet kilkukrotnie), przy czym w żadnym przypadku nie może ona przekroczyć kwoty 1 000 000,00 złotych.

W tym miejscu warto zadać sobie pytanie, czy warto unikać wpisywania numeru rejestrowego na dokumentach w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W mojej ocenie czas poświęcony na analizę wszystkich dokumentów oraz wpisanie na nich wskazanego numeru jest znacznie mniej kosztowny niż potencjalna kara wymierzona przez Urząd.

Niezależnie od kwestii związanych z samym numerem rejestrowym BDO warto wiedzieć kiedy i gdzie należy dokonać rejestracji BDO, jakie są obowiązki związane z procesem rejestracji, czy też czym jest tzw. sprawozdawczość roczna – odpowiedź na te oraz inne pytania związane z BDO znajdą Państwo w jednym z naszych wcześniejszych wpisów (link).


W przypadku jakichkolwiek pytań w kwestiach związanych z problematyką BDO zapraszamy do https://kancelaria-pozniak.pl/kontakt/kontaktu pod adresem e-mail kontakt@kancelaria-pozniak.pl lub pod numerem telefonu +48 665 246 969.

BDO odpady numer rejestrowy