niewypłacalnmość dłużnika

Odzyskanie długu od dłużnika a wyzbycie się majątku przez dłużnika (skarga pauliańska)

Ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika (skarga pauliańska) Jedną z najczęstszych sytuacji spotykaną w relacji dłużnik – wierzyciel jest brak majątku należącego do dłużnika. Niejednokrotnie okazuje się bowiem, iż z chwilą wymagalności zobowiązania istniejącego między stronami (np. w skutek zawarcia umowy […]

konsument upadłość długi

Upadłość konsumencka

Pojęcie „upadłość konsumencka” słyszał chyba każdy z nas, jednakże nie każdy wie na czym dokładnie polega ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną. Dodatkowo z biegiem czasu powstało wiele mitów i niedomówień związanych z tą instytucją. W poniższym wpisie – w dużym […]