monitoring pracowników

Zmiany w CV i monitoringu

W sobotę 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa wdrażająca unijne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Ustawa ta nowelizuje kodeks pracy, określając na nowo zakres dozwolonego gromadzenia i przetwarzania danych kandydatów i zatrudnionych już pracowników. Poza nielicznymi wyjątkami nie […]