Kumulacja roszczeń a opłata od pozwu w „sprawach frankowych”

pozew franki CHF frankowicze

Na stronach internetowych Sądu Najwyższego w zakładce „orzecznictwo”  (link) pojawiła się uchwała Sądu Najwyższego wydana w dniu 28 stycznia 2022 r. w składzie 3 osobowym.

Uchwała została wydana w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt III CZP 38/22 i dotyczyła odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku kumulacji roszczeń wynikających z czynności bankowych, przy wartości przedmiotu sporu przekraczającej 20.000 zł odnośnie do każdego z nich, od strony będącej konsumentem pobiera się na podstawie art. 13a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jedną opłatę stałą w kwocie 1.000 zł, czy też odpowiednią wielokrotność tej opłaty?

Udzielenie odpowiedzi na przedmiotowe pytanie było istotne z uwagi na pojawiające się rozbieżności praktyki sądowej w tym zakresie.

Skład 3 osobowy podjął uchwałę wskazując, że od powoda będącego konsumentem, dochodzącego w jednym pozwie kilku roszczeń wynikających z czynności bankowych, pobiera się na podstawie art. 13a  ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst  jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 755 ze zm.) jedną opłatę stałą, jeżeli wartość przedmiotu sporu dla tych roszczeń, ustalona na podstawie art. 21 k.p.c., przewyższa kwotę 20 000 zł.

Oznacza to, iż będąc konsumentem w sporze toczonym przeciwko bankowi w związku z zawartą umową frankową pobierana jest jedna opłata stała w wysokości 1 000,00 złotych niezależnie od ilości i wartości dochodzonych roszczeń.


W przypadku jakichkolwiek pytań w kwestiach związanych z umowami kredytowymi indeksowanymi frankiem szwajcarskim (CHF) zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail kontakt@kancelaria-pozniak.pl lub pod numerem telefonu +48 665 246 969.