Lockdown w Niemczech

Koronawirus święta niemcy

Niemcy zamykają się – od wczoraj tj. od  16.11.2020 r. obowiązują nowe, bardziej restrykcyjne regulacje dot. spotkań i prowadzenia działalności gospodarczej. Co to oznacza w praktyce oraz jakie konkretnie obostrzenia wprowadził rząd federalny Republiki Federalnej Niemiec?

Najważniejsze regulacje związane z lockdown-em

Przemieszczanie się, pomieszczenia ogólnodostępne i transport

Każda osoba przebywająca w zamkniętych pomieszczeniach, które są ogólnodostępne, jest zobowiązana do zakrywania ust oraz nosa. Powyższa zasada obowiązuje również w przypadku korzystania z transportu publicznego. Ponadto obowiązuje nakaz przestrzegania obowiązku zachowania minimalnej odległości wynoszącej 1,5 metra.
Poszczególne regulacje związane z kwestiami przemieszczania się, przebywania w pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz korzystania z transportu publicznego są dostępne na stronach internetowych poszczególnych krajów związkowych.

Święta i Sylwester

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach

W świątecznych spotkaniach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób z 2 gospodarstw domowych. Do wskazanej ilości osób nie wlicza się dzieci do 14 roku życia.

Święta Bożego Narodzenia

W okresie od 24.12. – 26.12. obowiązuje zasada, iż w spotkaniach osób najbliższych może uczestniczyć powyżej 4 osób (nie wliczając dzieci do 14 roku życia) nawet jeżeli to oznacza spotkanie w gronie powyżej 5 osób oraz więcej niż 2 gospodarstw domowych. Należy jednak mieć na uwadze, iż poszczególne kraje związkowe (in. landy) mogą ustanowić bardziej szczegółowe regulacje w zależności od ilości zdiagnozowanych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (np. w Berlinie od 01.12.2020 r. do zgromadzeń nie wlicza się dzieci do 12 roku życia).

Nabożeństwa kościelne będą dozwolone pod warunkiem zachowania dystansu między uczestnikami wynoszącego 1,5 m oraz przestrzegania obowiązku noszenia maseczki. Śpiewy (niem. Gemeindegesang) w trakcie trwania uroczystości są zakazane.

Sylwester i Nowy Rok 2021

Podczas Sylwestra oraz Nowego Roku obowiązuje na terenie całych Niemiec zakaz zgromadzeń. Wprowadzono również zakaz sprzedaży środków pirotechnicznych przed Sylwestrem, a w samego Sylwestra władze zalecają powstrzymanie się od odpalania rakiet oraz petard. Zakazano publicznych pokazów sztucznych ogni – powodem jest chęć ograniczenia tworzenia się skupisk ludzi.

Handel, usługi i gastronomia

Prowadzenie handlu detalicznego w okresie od 16.12.2020 r. do 10.01.2021 r. jest zabronione, przy czym zakaz ten nie dotyczy m.in. sklepów spożywczych (niem. Lebensmittelhandel), aptek i drogerii (niem. Apotheken und Drogerien), placówek pocztowych oraz punktów sprzedaży gazet, sklepów prowadzących sprzedaż żywności dla zwierząt oraz punktów sprzedających świąteczne choinki.

Podczas zakupów należy przestrzegać wprowadzonych obostrzeń sanitarnych w tym m.in. obowiązku zakrywania nosa oraz ust, kontrolowania ilości osób przebywających w sklepie oraz unikania powstawania kolejek. Wymóg dotyczący zakrywania nosa oraz ust dotyczy zarówno sklepów, jak i parkingów. Generalnie w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży do 800 mkw. na 10 mkw. powierzchni może przebywać maksymalnie 1 osoba. Natomiast w przypadku większych powierzchni tj. ponad 800 mkw. na powierzchni 20 mkw. mogą przebywać 2 osoby.

Świadczenie sług z zakresu pielęgnacji ciała i higieny osobistej (niem. Dienstleistungen im Bereich Körperpflege) przez m.in. salony fryzjerskie, kosmetyczki czy masażystów jest niedozwolone, przy czym nie dotyczy to usług, które muszą być wykonywane ze względu na stan zdrowia bądź zalecenia medyczne (niem. medizinisch notwendige Behandlungen).

Dowóz oraz odbiór żywności przeznaczonej do konsumpcji w domu (tj. poza lokalem gastronomicznym) jest nadal możliwy. W okresie od 16.12.2020 r. do 10.01.2021 r. obowiązuje jednak zakaz spożywania w przestrzeni publicznej napojów alkoholowych.

Wszystkie teatry, sale operowe i koncertowe oraz podobne obiekty są zamknięte od 02.11.2020 r.

Szkoły, ośrodki opieki dziennej, życie zawodowe

Od 16.12.2020 r. do 10.01.2021 r. obowiązuje generalna zasada zostawania w domu (niem. „wir bleiben zuhause„).

W ww. okresie szkoły będą generalnie zamknięte bądź tymczasowo zostanie zniesiony obowiązek uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych. Zapewniona zostanie opieka dla tzw. nagłych przypadków, a dla klas maturalnych mogą zostać wprowadzone odrębne regulacje.

Zakłady pracy proszone są o udzielenie pracownikom przerwy urlopowej (niem. Betriebsferien) lub świadczenie pracy w trybie pracy zdalnej (in. home-office). W przypadku braku takiej możliwości firmy są zobowiązane do opracowania i wdrożenia tzw. koncepcji higieny (niem. Hygienekonzept) w oparciu o bieżącą ocenę występującego ryzyka. Ważne jest także, aby unikać niepotrzebnych kontaktów między pracownikami i klientami, przestrzegać ogólnych zasad higieny i minimalizować ryzyko zakażenia w przypadku koniecznych kontaktów poprzez specjalne środki higieny i ochrony. Przypomnieć należy, iż od 01.12.2020 r. w miejscach pracy i obiektach zamkniętych każdy jest zobowiązany zakrywać usta oraz nos.

Podróżowanie

Podróżowanie w obrębie Niemiec

Wprowadzone regulacje nie ograniczają możliwości podróżowania po Niemczech – apeluje się jednak o ograniczenie niepotrzebnych (tj. nieuzasadnionych) wyjazdów.

Wjazd do Niemiec

W przypadku powrotu / wjazdu do Niemiec z krajów będących tzw. obszarem ryzyka (niem. Risikogebiete) istnieje obowiązek dochowania elektronicznego obowiązku meldunkowego (niem. Einreiseanmeldung). Szczegółowe informacje dla osób powracających do Niemiec, jak i przybywających do Niemiec oraz ruchu granicznego można znaleźć w informacjach dla podróżnych i osób dojeżdżających do pracy.

Uprawianie sportu oraz place zabaw dla dzieci

Place zabaw są otwarte w wielu krajach związkowych – należy jednak przestrzegać zasad dotyczących odległości i higieny. Informacje o tym, czy zabawa na danym placu zabaw jest dozwolona, można znaleźć na stronie internetowej każdego z krajów związkowych.

Profesjonalne imprezy sportowe mogą odbywać się wyłącznie bez widzów. Od 02.11.2020 r. obowiązuje zakaz rekreacyjnego i amatorskiego uprawiania sportu na wszystkich publicznych i prywatnych obiektach sportowych (tj. basenach, boiskach etc.). Studia fitness i podobne obiekty również muszą pozostać zamknięte. Uprawianie sportów indywidualnych, dyscyplin sportowych wymagających udział do 2 osób lub sportu z udziałem domowników jest natomiast dozwolone.

Zmiany regulacji dot. lockdown-u

W przypadku występowania nowych infekcji w liczbie ponad 200 na 100 000 mieszkańców w ciągu 1 tygodnia będą podejmowane i wdrażane kolejne obostrzenia na obszarach stwierdzenia nowych zakażeń.
Kanclerz Angela Merkel oraz szefowie rządów krajów związkowych planują wstępnie w dniu 05.01.2021 r. zdecydować czy obowiązujące od 16.12 obostrzenia złagodzić, zaostrzyć czy też zmienić.


W przypadku jakichkolwiek pytań w kwestiach związanych z lockdownem w Niemczech zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail kontakt@kancelaria-pozniak.pl lub pod numerem telefonu +48 665 246 969.