Potwierdzenie zwolnienia z niemieckiego podatku budowlanego (Freistellungsbescheinigung)

potwierdzenie zwolnienia z niemieckiego podatku budowlanegoFreistellungsbescheinigung podatek 15%

Co to jest niemiecki Freistellungsbescheinigung?

Tematyka związana z niemieckim podatkiem budowlanym, zwanym w Niemczech Freistellungsbescheinigung, była już dwukrotnie poruszana na blogu Kancelarii. Przypomnę tylko, że zgodnie z obowiązującą niemiecką ustawą o podatku dochodowym (niem. Einkommensteuergesetz) każda usługa budowlana na terenie Republiki Federalnej Niemiec podlega specjalnemu opodatkowaniu (niem. Bauabzugsteuer) w wysokości 15%. Podatek ten jest potrącany przez podmiot zlecający prace budowlane z wynagrodzenia przysługującemu wykonawcy tychże prac budowlanych. Zobrazować to można na prostym przykładzie – jeżeli faktura za wykonane w Niemczech usługi budowlane wynosi 1000,00 EUR to, zakładając brak posiadania zwolnienia z podatku budowlanego, wypłacone wynagrodzenie będzie wynosiło 850,00 EUR.

Więcej informacji o niemieckim podatku budowlanym i procedurze uzyskania Freistellungsbescheinigung znajdą Państwo na naszym blogu (link), natomiast o możliwości zwrotu potraconego z faktury Bauabzugsteuer poczytają Państwo w innym naszym wpisie (link).

Czas oczekiwania na doręczenie korespondencji z niem. urzędu skarbowego

Zwolnienie z niemieckiego podatku budowlanego jest wydawane w formie papierowego zaświadczenia (niem. Bescheinigung), które doręczane jest wnioskującemu podmiotowi (osobie prowadzącej działalność gospodarczą bądź spółce) za pośrednictwem poczty.

Z uwagi na pandemię, transgraniczność korespondencji, a także problemy Poczty Polskiej z bieżącym doręczaniem przesyłek pocztowych (w Zielonej Górze brakuje przykładowo listonoszy, co powoduje spore opóźnienia w doręczeniu wszelkiego rodzaju korespondencji) coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których zwolnienie doręczane jest po miesiącu od daty jego wydania. W przypadku wydania zwolnienia na okres 3 czy 6 miesięcy, miesiąc oczekiwania na doręczenie jest dla wielu przedsiębiorców nie do zaakceptowania.

Potwierdzenie posiadania zwolnienia z niemieckiego podatku budowlanego.

Rozwiązaniem problemu związanego z oczekiwaniem na doręczenie potwierdzenia o zwolnieniu z niemieckiego podatku budowlanego jest usługa oferowana przez Federalne Ministerstwo Finansów (niem. Bundeszentralamt für Steuern).

W przypadku wydania zaświadczenia przez właściwy urząd skarbowy, niemiecki kontrahent – dokonujący potrącenia 15% należności widniejącej na wystawionej fakturze – może za pośrednictwem odpowiedniego portalu internetowego (link).


W przypadku jakichkolwiek pytań w kwestiach związanych z niemieckim podatkiem budowlanym oraz Freistellungsbescheinigung zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail kontakt@kancelaria-pozniak.pl lub pod numerem telefonu +48 665 246 969.

kancelaria pozniak