Prace budowlane, podatek budowlany i Freistellungsbescheinigung

podatek budowlany, Freistellung, budowa, niemcy, roboty budowlane

W ostatnich latach coraz więcej polskich przedsiębiorców świadczy usługi budowlane na terenie Republik Federalnej Niemiec. Obok obowiązków stricte związanych z realizacją zawieranych z kontrahentami umów na przedsiębiorcach spoczywa również wiele obowiązków określonych w niemieckich przepisach.

Obowiązki a prace budowlane na terenie Niemiec

Do takich obowiązków należy m.in. zgłoszenie pracowników do kasy zabezpieczeń społecznych dla budownictwa (niem. SOKA-Bau) oraz do urzędu celnego (niem. Zollamt). Obok tego warto zarejestrować się w niemieckim urzędzie skarbowym (niem. Finanzamt) w celu uzyskania wspomnianego zwolnienia z podatku budowlanego (niem. Freistellungsbescheinigung). Więcej na temat podatku budowlanego (niem. Bauabzugsteuer) można przeczytać tutaj.

Wskazać trzeba, że uzyskanie Freistellungsbescheinigung generalnie możliwe jest tylko w przypadku świadczenia prac budowlanych (niem. Bauleistung). Podkreślić jednak należy, że pojęcie usługi (pracy) budowlanej nie jest w niemieckich przepisach wprost zdefiniowane i nierzadko się zdarza, że świadczone przez polską firmę prace budowlane nie są kwalifikowane na terenie Niemiec jako „Bauleistung”. Oznacza to brak możliwości otrzymania zwolnienia z podatku budowlanego, tj. Freistellungsbescheinigung.

Pojęcie pracy budowlanej oraz budowli na terenie Niemiec

Zgodnie z § 48 ust. 1 zdanie 3 EStG usługi budowlane (niem. Bauleistung) to tylko te prace, które służą budowie, naprawie, konserwacji, modyfikacji lub usunięciu budowli (niem. Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen). W tym kontekście pojęcie budowli należy interpretować szeroko zgodnie z orzecznictwem Federalnego Sądu Pracy (niem. Bundesarbeitsgerichts – tak wyrok BFH z dnia 07.11.2019 r., sygn. akt BFH IR 4617 I R 46/17). W związku z tym pojęcie budowli obejmuje nie tylko budynki, ale także wszelkie instalacje połączone w jakikolwiek sposób z gruntem lub spoczywające na nim w wyniku własnego ciężaru i wykonane z materiałów budowlanych lub elementów z wyposażeniem budowlanym (tak orzeczenie BFH z dnia 19.07.2022 r., BStBl. I 2022, str. 1229, nr 4; np. również prefabrykowane garaże lub kontenery mieszkalne). Roboty budowlane obejmują zatem również m.in. montaż okien i drzwi, wind, schodów ruchomych i systemów grzewczych, a także wszystko to (w tym montaż stałych elementów wyposażenia), co jest trwale związane z budynkiem (np. wykładziny podłogowe, instalacje witryn sklepowych, lady, szafki ścienne, nasadzenia dachowe). Oznacza to, że robotami budowlanymi są również prace ziemne, przebicia ścian i instalacje przyłącza domowego.

Zakwalifikowanie świadczonych przez przedsiębiorstwo budowlane usług jako robót budowlanych tj. Bauleistung wymaga, aby miały one bezpośredni wpływ na substancję budynku (tak orzeczenie BMF z dnia 19.07.2022 r., BStBl. I 2022, str. 1229, nr 5; LBP/Wienbergen § 48, nr 102; Frotscher/Geurts/Weiland § 48, nr 26; Bordewin/Brandt/Oellerich § 48, nr 19; KSM/Kaeser § 48, nr B 8). Wymagane jest zatem rozszerzenie / powiększenie substancji budynku, jej ulepszenie bądź jej usunięcie (niem. Substanzerweiterung, Substanzverbesserung, Substanzbeseitigung). W przypadku prac konserwacyjnych taki wpływ na substancję budynku z reguły występuje. Jednakże przykładowo samo wynajęcie pracowników w ramach Arbeinehmerüberlassung, świadczenie usług planistycznych (np. przez inżynierów budownictwa, architektów lub geodetów), usług nadzoru budowlanego czy czyste prace konserwacyjne nie stanowią robót budowlanych (tak orzeczenie BMF z dnia 19.07.2022 r., BStBl. I 2022, str. 1229, nr 6). To samo dotyczy zwykłych prac projektowych w parkach i na terenach zielonych, jak również zwykłego układania rur drenażowych (HHR/Apitz § 48, nr 14), układania nasadzeń (Bordewin/Brandt/Oellerich § 48, nr 31), instalacji standardowej kuchni „nie pod wymiar” (ustawa o podatku dochodowym – Brandis/Heuermann/Ebling § 48, nr 67; Bluemich EStG § 48, nr 53) lub zwykłego układania kabli zasilających i sterujących, o ile używane do tego korytka kablowe nie są instalowane pod tynkiem lub do zwykłego układania kabli zasilających i sterujących, o ile używane do tego korytka kablowe nie są instalowane pod tynkiem (wyrok FG Berlin-Brandenburg z dnia 20.6.2022, sygn. akt 6K619719, 6 K 6197/19, EFG 2022, str. 1909, Rev. BFH nr akt I R 28/22). Czyszczenie powierzchni jest usługą budowlaną tylko wtedy, gdy stanowi usługę pomocniczą do usługi budowlanej bądź następuje ingerencja i zmiana substancji czyszczonej powierzchni (np. w wyniku piaskowanie lub śrutowania w ramach czyszczenia elewacji – por. BMF 19.07.2022, BStBl. I 2022, str. 1229, nr 9).


W przypadku jakichkolwiek pytań w sprawach związanych z usługami budowlanymi, zwolnieniem z podatku budowlanego i uzyskaniem Freistellungsbescheinigung zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail kontakt@kancelaria-pozniak.pl lub pod numerem telefonu +48 665 246 969.

Podziel się wpisem: