podatek budowlany, bausteuer

Kto zobowiązany jest zapłacić podatek budowlany?

Obowiązek zapłaty podatku budowlanego Jedną z usług świadczonych przez Kancelarię Poźniak w ramach prowadzonej działalności jest kwestia związana z niemieckim podatkiem budowlanym (podatek budowlany – Bauabzugsteuer) – przeprowadzeniem rejestracji podatkowej na terenie Niemiec, uzyskaniem zwolnienia z potrącania podatku budowlanego (Freistellungsbeschenigung) […]

podatek budowlany, Freistellung, budowa, niemcy, roboty budowlane

Prace budowlane, podatek budowlany i Freistellungsbescheinigung

W ostatnich latach coraz więcej polskich przedsiębiorców świadczy usługi budowlane na terenie Republik Federalnej Niemiec. Obok obowiązków stricte związanych z realizacją zawieranych z kontrahentami umów na przedsiębiorcach spoczywa również wiele obowiązków określonych w niemieckich przepisach. Obowiązki a prace budowlane na […]

Freistellungsbescheinigung

Niemiecki Freistellungsbescheinigung – co to jest i jak je uzyskać?

Zgodnie z niemiecką ustawą o podatku dochodowym (niem. Einkommensteuergesetz) każda usługa budowlana na terenie Republiki Federalnej Niemiec, której odbiorcą (zleceniodawcą) jest przedsiębiorca podlega specjalnemu opodatkowaniu (niem. Bauabzugsteuer). Przez usługę budowlaną (robotę budowlaną) rozumie się każde działanie związane ze wznoszeniem, utrzymaniem, […]