monitoring pracowników

Zmiany w CV i monitoringu

W sobotę 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa wdrażająca unijne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Ustawa ta nowelizuje kodeks pracy, określając na nowo zakres dozwolonego gromadzenia i przetwarzania danych kandydatów i zatrudnionych już pracowników. Poza nielicznymi wyjątkami nie […]

roszczenia w pozwie

Roszczenia dodatkowe dochodzone pozwem

Wielu przedsiębiorców nie jest świadomych, że obok należności głównej dochodzonej od dłużnika przysługuje im jeszcze prawo dochodzenia dodatkowych roszczeń związanych z dochodzoną należnością. Wspomniane roszczenia przysługują jednak tylko w sprawach między przedsiębiorcami tj. podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. W poniższym wpisie […]