prawo dla każdego

Obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy tylko do 4 grudnia

kierowcy OC policja

Na mocy ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zniknie obowiązek wożenia ze sobą dokumentu prawa jazdy. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami w ramach tzw. pakietu deregulacyjnego dla kierowców dokument prawa jazdy będzie można mieć w telefonie za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Kierowanie pojazdem a obowiązek posiadania odpowiednich dokumentów

Warto przypomnieć, że w związku ze zmianami wprowadzonymi w roku 2019 osoba kierująca pojazdem nie musi posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dokumentu poświadczającego jego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Od 5 grudnia 2020 r. w ramach wspomnianego pakietu deregulacyjnego dla kierowców zniknie także obowiązek posiadania dokumentu prawa jazdy – wszystkie niezbędne dokumenty samochodowe będzie można mieć w telefonie, w aplikacji mObywatel. W tym miejscu warto jednak podkreślić, że możliwość ta będzie dotyczyła tylko polskiego prawa jazdy i nie będzie obejmowała prawa jazdy uzyskanego za granicą.

Inne ułatwienia dla kierowców

Wspomniana ustawa – obok wprowadzenia obowiązku braku okazywania prawa jazdy – wprowadziła szereg innych ułatwień dla kierowców, m.in.:

  • rejestrację pojazdu lub czasową rejestrację pojazdu w miejscu czasowego zamieszkania właściciela pojazdu,
  • czasową rejestrację pojazdu także przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu,
  • możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu pod warunkiem, iż pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice zgodne z właściwymi przepisami wykonawczymi.
  • zniesienie obowiązku przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności, jeżeli od ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana w zakresie jego własności,
  • możliwość rejestracji nowego pojazdu przez przedsiębiorcę zajmującego się sprzedażą nowych pojazdów w imieniu kupującego.

!!! Wraz z mPrawem jazdy w aplikacji mObywatelu kierowca będzie miał również możliwość natychmiastowego sprawdzenia liczby posiadanych punktów karnych.

Aplikacja mObywatel

Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji w wydanym komunikacie, aplikację mObywatel można ściągnąć z App Store lub Google Play i korzystać z niej praktycznie od razu, ponieważ każdy kierowca znajdzie tam m.in. mPojazd, czyli odzwierciedlenie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu, a także polisy OC. Ponadto z aplikacji mogą korzystać także właściciele oraz współwłaściciele pojazdów, którzy są zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) jako posiadacze samochodów, motocykli, skuterów itp.

Warto nadmienić, że aplikacja pokazuje także informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC pojazdu – w tym nazwę ubezpieczenia, serię oraz numer polisy ubezpieczeniowej, okres ubezpieczenia, a także posiadany wariant ubezpieczenia. Co więcej – aplikacja na 30 dni przed terminem wygaśnięcia ubezpieczenia OC lub przed końcem ważności badania technicznego pojazdu wyświetli odpowiedni komunikat z przypomnieniem.

Podziel się wpisem: